Home
Wil je selecties opslaan en zelf nieuwe woorden toevoegen? Meld je dan gratis aan!
Taal instelling:
Nederlands - Spaans
Spaans - Nederlands
Selectie verwijderen Selectie afdrukken  Selectie opslaan - log eerst in!  Selectie oefenen
HUIDIGE SELECTIE
Er zijn nog geen woorden geselecteerd.
Klik om de hoogte aan te passen
Zinnen toevoegen aan selectie

Zoek de zinnen die je wilt gaan oefenen en klik ze aan. Ze worden nu toegevoegd in de rechter kolom. Als je klaar bent met het selecteren van zinnen klik je op 'oefenen' bovenaan de kolom.

Wil je zinnen oefenen die nog niet in de lijst staan of wil je je geselecteerde zinnen opslaan, meldt je dan eerst even gratis aan en log daarna in.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z '
Of liever gezegd: aan het fietspad dat parallel loopt aan de provinciale weg. - O mejor dicho en el carril bici corriente paralelamente a la carretera.
of ze zich alsjeblieft willen gedragen en 's nachts een beetje stilte in acht nemen. - que por favor se comporten y guarden un poco de silencio por las noches.
Okay, ik zal de remvloeistof nalijken en kijken of de remmen erg versleten zijn. - Bueno, voy a revisar el líquido de freno, y ver si los frenos están muy gastados.
Okay, okay. Als ze erg versleten zijn is het veiliger ze te vervangen. - Bueno, bueno. Si están muy gastados es más seguro cambiarlos.
Okay... Maakt u zich geen zorgen. - Vale... No se preocupe.
om 12 uur 's middags - a las doce del mediodía
Om 12 uur gingen we terug naar Ayacucho, in een busje. - A mediodía volvimos a Ayacucha en colectivo.
om arm me - abrázame!
om in mijn onderhoud te voorzien - para ganarme la vida
Om middernacht kwamen we tenslotte aan in Lima. - A medianoche llegamos por fin a Lima.
Om negen uur, na het afladen van de kar, gingen we naar huis om te lunchen. - A las nueve, después de descargar el carro, ibamos a almorzar a casa.
Om onverklaarbare redenen verkocht Mary het patent voor een belachelijk bedrag aan de zaakgelastigde van haar echtgenoot. - Inexplicablemente Mary vendió la patente por una cantidad ridícula al impresario de su esposo.
Om ook iets vriendelijks te zeggen heb ik maar gezegd dat ik blij was dat zelfs de Guardia Civil een menselijk gezicht heeft tegenwoordig, - Para también decir algo amable acabé de decir que me alegraba que incluso la Guardia Civil haya adaptado un aspecto humano hoy día,
Om tien over half vijf kwamen we aan en we logeerden in Residencia Baldeón, een zeer goedkoop hotel. - A las cinco menos veinte llegamos y nos alojamos en Residencia Baldeón, un hotel baratísimo.
om u de waarheid te zeggen, beginnen we er knap van te balen. - laverdad, estamos muy molestos.
Om zes uur 's middags landden we in Martinique, waar we een tussenlanding moesten maken van een uur. - A las seis de la tarde aterrizamos en Martinica, donde tuvimos que hacer una escala de una hora.
Omdat de landerijen bijna altijd heel ver van het dorp waren, bleven de maaiers daar slapen om geen tijd te verliezen: - Como las tierras estaban casi siempre muy lejos del pueblo, los segadores se quedaban a dormir allí para no perder tiempo:
Omdat de secretaresse er heel ernstig aan toe was brachten ze haar in een ambulance naar het San Pablo hospitaal om haar beter te kunnen verzorgen. - Como la secretaria estaba muy grave la llevaron en una ambulancia al hostital San Pablo para poder atenderla mejor.
omdat de vrouw net het deksel van de stoofpot tilt, en de maaltijd is verbrand. - porque la mujer acaba de levantar la tapadera de la cazuela, y la comida está quemada.
Omdat het een hele mooie dag was begon ik het deel te bezichtigen dat in de open lucht ligt. - Como hacía muy buen día, empecé a visitar la parte que está al aire libre.
Omdat het een lange rit is zei Emilio direct ja en ging hem ophalen in het Pension van Gloria. - Como es un viaje largo, Emilio dijo enseguida que sí y le fue a recoger en la pensión de Gloria.
Omdat het waar is. Het leven is veel veranderd. - Pues porque es verdad. La vida ha cambiado mucho.
Omdat ik geen haast had besloot ik wat bij te remmen, hetgeen niet onverstandig leek, aangezien de ander het niet deed. - Como no tenía prisa decidí frenar un poco, lo que no parecía imprudente, porque el otro no lo hizo.
Omdat ik gisteren ook ben begonnen te werken als taxichauffeur. - Es que yo ayer también empecé a trabajar de taxista.
Omdat ik me niet kon inschrijven bij de officiële filmacademie nam ik verschillende baantjes aan om in mijn onderhoud te voorzien. - Como no pude matricularme en la Escuela Oficial de Cine realicé múltiples trabajos para ganarme la vida.
Omdat ik tamelijk moe was ging ik daarna naar het café-restaurant waar ze allerlei soorten tapas hadden. - Luego como estaba bastante cansado fui al café-restaurante donde había tapas de todo tipo.
Omdat ze afgeleid waren hadden ze niet in de gaten dat er een stoplicht op rood stond en stopten ze niet. - Como estaban distraídos no se dieron cuenta de que había un semáforo en rojo y no se pararon.
Omstreeks half zeven gisteren kwamen vier jongelui om die van een feest kwamen en op weg waren naar huis. - Alrededor de las seis y media de ayer murieron cuatro jóvenes que salían de una fiesta y se dirigían a sus casas.
ondanks het drukke verkeer, konden we op tijd aankomen. - a pesar del intenso tráfico, pudimos llegar a tiempo.
ongelooflijk .. .. Was het erg warm? - Increíbele .. .. ¿Hacía mucho calor?
Ongelooflijk hoever ze vooruit waren in die tijden. - Parece mentira lo adelantedos que estaban en aquellos tiempos.
Onmiddellijk daarna realiseerde ik me dat de engelse aanwezigheid in Gibraltar voor de meeste spanjaarden een groter trauma is - Inmediatamente después de lo me realicé que para la mayoría de los españoles la presencia inglese en Gibraltar constitue un trauma más grande
Onmiddellijk gingen ze per taxi naar het hotel. - En seguida fueron en taxi al hotel.
Onze vrienden die in Madrid wonen, stonden ons al op te wachten. - Nuestros amigos que viven en Madrid, ya nos estaban esperando.
Ook ben ik naar de winkels van Leicester Square geweest en heb ik wat souvenirs gekocht. - También fui a las tiendas de Leicester Square y compré algunos recuerdos.
Ook naderden er mensen om te zien wat er gebeurde. - También se acercó gente a mirar lo que pasaba.
Ook waren er geen computers en was er geen internet. - Tampoco había ordenadores ni había internet.
Op 22 juli 1969 benoemde Franco Juan Carlos tot officiële opvolger. - El veintidos de julio de 1969 Franco proclamó sucesor oficial a Juan Carlos.
Op 4 juli 2001 was ik om tien uur 's morgens op Zaventem, waar ik had afgesproken met mijn vrienden, Gerda en Peter. - El cuatro julio de 2001, a las diez de la mañana, estaba en Zaventem, donde había quedado con mis amigos, Gerda y Peter.
Op 6 juli vertrokken we per trein naar Huancayo. - El seis de julio salimos en tren a Huancayo.
Op 8 juli gingen we per autobus naar Ayacucho: een reis van 261 kilometer of 15 uur door de Andes. - El ocho de julio fuímos en autobús a Ayacucho: un viaje de doscientos sesenta y uno kilómetros o quince horas por los Andes.
Op dat moment realiseerde hij zich niet dat de Heer Mendez rechtsaf sloeg. - En aquel momento no se dio cuenta de que el señor Méndez torcía a la derecha.
Op de 15e maakten we een uitstapje naar Sacsayhuamán, een indrukwekkend fort van de Incas. - El quince hicimos una excursión a Sacsayhuamán, una impresionante fortaleza de los Incas.
Op de 22e vervolgden we de reis per autobus langs het Titicacameer naar Arequipa. - El veintidós continuamos el viaje en autobús por el lago Titicaca a Arequipa.
Op de achtergrond zien we de nachtkastjes en twee lampjes. - En el fondo vemos las mesitas de noche y dos lamparitas.
Op de achtergrond zien we een palm. - Al fondo vemos una palmera.
Op de achtergrond zien we het raam. De gordijnen zijn zeer origineel, het zijn een paar gordijnen met een opfruk van harten. - Al fondo vemos la ventana. Las cortinas son muy originales, son unas cortinas con un estampado de corazones.
Op de derde tekening zien we drie dansende paren. - En el tercer dibujo vemos a tres parejas bailando.
Op de deur van het hotel stond: ontbijt tot negen uur 's morgens. - En la puerta del hotel ponía: desayuno hasta las nueve de la mañana.
Op de eerste tekening zie ik een kelner, een stel dat staat te praten, en een dame die nog twee genodigden aan elkaar voorstelt. - En el primer dibujo veo un camarero, una pareja que está hablando, y una señora que presenta a dos invitados más.
Op de Galapagos eilanden of de Betoverde eilanden. - Pues en las Islas Galápagos o las Islas Encantadas.
op de goede weg zijn - ir bien encaminado
Op de laatste tekening zijn ze gekalmeerd. - En el último dibujo se han apaciguado.
Op de route botsten ze tegen een andere auto waarin vijf andere jongelui zaten die zwaar gewond werden. - En el trayecto chocaron contra otro auto en el que viajaban otros cinco jóvenes que resultaron gravemente heridos.
op de tast - a tientas
Op de tweede tekening zijn ze allemaal erg tevreden. - En el segundo dibujo todos están muy contentos.
Op de volgende tekening staan ze met z'n tweeën te bekvechten. - En el dibujo próximo están los dos discutiendo.
Op de zestiende reisden we per trein naar Machu picchu, tot kilometer 88. - El dieciséis viajamos en tren hacia Machu picchu, hasta el kilómetro ochenta y ocho.
Op drieëntwintig februari negentienhonderdeenentachtig pleegde kolonel Tejero een staatsgreep. - El veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y uno el coronel Tejero cometió un golpe de estado.
Op een dag overkwam het mevrouw López dat de maaltijd verbrandde. - Un día a la señora López se le quemó la cena.
Op een gegeven moment naderden we een kruising. - A un momento dado nos acercamos a un cruce.
Op een gegeven moment ontdekte ik op een omheinde parkeerplaats in Carboneras een houtvlonder dat voor dit doel goed geschikt was. - En un momento dado descubrí en un aparcamiento rejado en Carboneras un entablado que podría servir este fin.
Op elf september negentienhonderddrieënzeventig wierp in Chili Pinochet het democratisch bewind van Salvador Allende omver. - El once de septiembre de mil novecientos setenta y tres en Chile Pinochet derrocó el gobierno democrático de Salvador Allende.
Op excursie naar de ruines van Ampurias. - En excursión a las ruinas de Ampurias.
Op excursie naar Misiones. - De excursión a Misiones.
Op haar hoofd draagt ze een witte sluier van tule en een bloemenktansje. - En la cabeza lleva un velo blanco de tul y una coronita de flores.
op halve kracht - a media fuerza
Op het blad staan twee glazen en een glas. De kelner draagt ook een pak en een vlinderdasje. - En la bandeja hay dos copas y un vaso. El camarero también lleva un traje y pajarita.
op het dak klimmen - encaramarse al tejado
Op het politiebureau maakten ze een verslag van hetgeen er gebeurd was bij het ongeluk. - En la comisaría hicieron un resumen de lo ocurrido en el accidente.
Op het politiebureau vertelden ze ons dat de parkeergarage bij de Grand Bazar hoort, en dat de Grand Bazar zondags gesloten was, - En la comisaría nos contaron que el aparcamiento pertenece al Grand Bazar, y que el Grand Bazar estaba cerrado todos los domingos,
Op het rechterdeel van de tekening zie ik een kelner, die een blad in zijn hand heeft. - En la parte derecha del dibujo veo a un camarero, que tiene una bandeja en la mano.
Op school maakten we elk jaar aan het eind van het schooljaar een excursie met alle kinderen van de klas, de leerkrachten, en de ouders. - En la escuela cada año a final de curso hicimos una excursión con todos los niños del clase, los maestros y los padres.
Op tekening 8 zien we dat ze thuis aan tafel zitten en de man zit met zijn hand boven de tafel met het mes naar boven. - En el dibujo ocho vemos que están en casa sentados a la mesa y el hombre está con la mano sobre la mesa y el cuchillo para arriba.
Op tekening nummer 9 staat de vrouw te schreeuwen tegen haar echtgenoot. - En el dibujo número 9 la mujer está gritando al marido.
Op tekening vier gaan onze hoofdpersonen naar buiten het balkon op en staan ze elkaar een kus te geven in het licht van de maan. - En el dibujo cuatro nuestros protagonistas salen al balcón y se están dando un beso a la luz de la luna.
Op tien juli maakten we een uitstapje naar San Francisco (aan de oever van de Apurimac rivier) in het oerwoud van de Amazone rivier. - El diez de julio hicimos una excursión a San Francisco (a orillas del río Apurimac) en la selva del río Amazonas.
Op twaalf juli gingen we per vliegtuig naar Cuzco, de oude hoofdstad van de Incas. - El doce de julio fuimos en avión a Cuzco, la antigua capital de los Incas.
Op twaalf october veertienhonderdtweeënnegentig ontdekte Cristóbal Columbus Amerika. - El doce de octubre de mil cuatrocientos noventa y dos Cristóbal Colón descubrió América.
Op twintig november negentienhonderdvijfenzeventig eindigde in Spanje de franquistische dictatuur. - El veinte de noviembre de mil novecientos setenta y cinco terminó la dictadura franquista en España.
Op weg naar huis maakten we een uitgebreide stop in Antwerpen, waar het beste vietnamese restaurant van de wereld is. - En camino de casa hicimos una parada extensa en Amberes, dónde está el mejor restaurante vietnamita del mundo.
Op zes december negentienhonderdachtenzeventig keurde het spaanse volk de grondwet goed. - El seis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho el pueblo español aprobó la constitución.
Op zeventien juli negentienzesendertig begon de burgeroorlog van Spanje. - El diecisiete de julio de mil novecientos treinta y seis empezó la guerra civil de España.
opa is zo gek als een deur [ hoedemaker] - el abuela es tan loco como un sombrerero
open en bloot - sin disimulo
opletten - poner atención, prestar antención, tener cuidado, fijarse, atender
oprolbaar - arrollable
oud worden - avejentarse
Ouketi lismone oikon heliou anatellontos. Remember? - Nunca olvida la Casa del sol naciente. ¿Te Acuerdo?
Over welk huis gaat het? - ¿De qué casa se trata?
overal van schrikken - asustarse por nada