Home
Wil je selecties opslaan en zelf nieuwe woorden toevoegen? Meld je dan gratis aan!
Taal instelling:
Nederlands - Spaans
Spaans - Nederlands
Selectie verwijderen Selectie afdrukken  Selectie opslaan - log eerst in!  Selectie oefenen
HUIDIGE SELECTIE
Er zijn nog geen woorden geselecteerd.
Klik om de hoogte aan te passen
Woorden toevoegen aan selectie

Zoek de woorden die je wilt gaan oefenen en klik ze aan. Ze worden nu toegevoegd in de rechter kolom. Als je klaar bent met het selecteren van woorden klik je op 'oefenen' bovenaan de kolom.

Wil je woorden oefenen die nog niet in de lijst staan of wil je je geselecteerde woorden opslaan, meldt je dan eerst even gratis aan en log daarna in.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z '
i doe voort met werken - sigo trabachando
idee, het - idea, la
identiteitskaart, een - tarjeta de indentidad, una
iemand op zijn nummer zetten - poner en su sitio
iemand paf doen staan - dejar de piedra a una persona
iemand tegen het lijf lopen - encontrarse con una persona
iemand uit de problemen helpen - sacar a una persona de un apuro
iemand uitnodign om te gaan eten - invitar a comer
ier m - irlandés
ier v - irlandesa
ierland - irlanda
iets - algo
iets afwijzen - rechazar a
iets inleveren - entregar a
iets meten - medir a
iets schuin houden - ladear una cosa
iets te weten komen - enterarse de una cosa
iets uitwisselen - intercambiar a
iets verlenen - conceder a
ijs - helado
ijsthee - ice-thea
ijverig - trabajador
ijzelen - escarchar
ik - me
ik ben een aleenstaande vrouw - soy una mujer soltera
ik ben - soy
ik ben 20 jaar - tengo veinte años
ik ben aan het drinken - estoy bebiendo(bebir)
ik ben aan het eten - estoy comiendo
ik ben aan het wachten - estoy esperando
ik ben achttien jaar oud - estoy de dieciocho años de edad
ik ben belg - soy belgo/vivo en bélgica
ik ben blut - estoy sin chapa
ik ben de weg kwijt - me he perdido
ik ben dorstig - estoy sediento/sedienta
ik ben een druk bezette vrouw,actieve bezige - itenga una mujer activo ocupada atareda
ik ben geil - tengo ganas
ik ben gek op klassieke muziek. - soy aficionado a la música clasica.
ik ben gek van - a mi me encanta
ik ben gertrouwd - estoy casado
ik ben hem heel dankbaar voor zijn hulp. - le estoy muy agradecido por su ayuda.
ik ben hongerig - estoy hambriento/hambrienta
ik ben hongerig - estoy hambriento
ik ben in betlehem - estoy en belén
ik ben met pensioen - estoy en jubilacion
ik ben moe - estoy cansado
ik ben nerveus - estoy nervoso
ik ben slaperig - tengo sueño
ik ben ziek - estoy infermo
ik ben zot van rosé wijn - me encanta un vino rosada
ik bestel een kip - yo bedo un pollo
ik betaal - yo invito yo
ik denk van niet - creo que no
ik denk van wel - creo que sí
ik drink nooit koffie - nunca bibo café
ik eet alles - como de todos
ik eet een broodje en drink koffie met melk - como una bocadillo y bibo café con leche
ik eet en drink graag - yo soy un aficionado de la mesa
ik ga graag - me gusta ir de
ik ga naar spanje met de auto - voy en españa en coche
ik heb - tengo
ik heb blond haar - tiene el pelo rubio
ik heb diep medelijden met hem. - siento una intensa compasión por él.
ik heb dorst - tengo sed
ik heb een 42 - tengo el 42
ik heb een afspraak - tengo una cita
ik heb een goede eetlust - ttengo buen apetido
ik heb er geen zin in. - no tengo ganas.
ik heb geen kleingeld - no tengo cambio
ik heb geen kleingeld - no tengo suelto
ik heb genoeg(ben voldaan) - estoy statisfecho
ik heb gereserveerd - tenga una reserva
ik heb honger als een paard - tempo hambre como una canina
ik heb honger daarom eet ik brood - tengo hambre por eso como pan
ik heb liever - preferir
ik heb maat 43 - tengo el 43
ik heb nr 40 - tengo numero cuarante
ik heb ooit gedacht om profesionele sporter te worden. - alguna vez he pensado llegar a ser un deportista profesional.
ik heb zin om te rusten - ttengo ganas de descansar
ik heb zwart haar - tiene el pelo negro
ik heet - me llamo
ik heet javier cruz cordón. - me llamo javier cruz cordón.
ik hou van - me gusta
ik kom - vengo
ik kom uit - soy de
ik kom uit nederland - soy de los países bajos
ik kon niet geloven dat hij de berg opklom. - no podía creer que escalara la montaña
ik koop een drankje voor je - te invito a una copa
ik liet hem in het hospitaal opnemen. - le ingresó en el hospital.
ik nodig jullie uit om te gaan eten - os invito a comer
ik noem - soy o me llamo
ik sla me er toch door - voy tirando
ik spreek niet zo goed spaans, sorry - yo no hable bien el espanol, lo siento
ik stel voor... - propongo que, sugiero que
ik verkies koffie - prefiero café
ik versta het spaans niet zo goed - no entiendo muy bien el español
ik vind je idee goed. - me gusta tu idea.
ik voel m slecht - me siento mal
ik voel me goed - me siento bien
ik voel me goed - me viene muy bien
ik voel me op mijn gemak - me siento gusto
ik vreesde dat hij mijn verzoek weigerde - temí que desoyera mi ruego.
ik was bang dat de directeur ons iets wijsmaakte. - temí que el director nos engañara.
ik was verwonderd dat het zo laat was. - me extrañé de que fuera tan tarde.
ik weet niet hoe laat - no sé a qué hora
ik weet niet hoe laat - yo no sé qué hora
ik weet waar het feest zal doorgaan - yo sé dónde esta la fiesta
ik wens u een voorspoedig nieuwjaar - te deseo un próspéro año neuvo
ik wil de zon zien - quiero ver el sol
ik wil niet gestoord woden! uitdrukking - !no está para nadie
ik wil reserveren - quiero hacer una reserva
ik wilde - queria
ik zou willen - querria
immediately - inmediatamente
impliceren - implicar
impliceren - suponer
importeren van belang zijn - importar
importeren/van belang zijn - importar
impression - impresión, la
in brand steken - encender
in de gaten krijgen - descubrir
in de loop van - en el transcurso
in de loop van januari - en el transcurso e enero
in de nabijheid - en la proximidad
in de natuur - en la naturaleza
in de openlucht - al aire libre
in de richting van - en dirección de
in de rij staan - formar cola
in de toekomst zullen er nieuwe satelieten naar de ruimte gestuurd worden. - en el futuro se mandarán nuevos satélites al espacio.
in de verte - a lo lejos
in de wolken zijn - estar en las nubes
in diepe borden - en platos ondos
in diepe borden - en el platos ondos
in dubio staan - estar en duda
in dubio staan - dudar
in een oogwenk, in een wip - en un sentiamén
in elk geval - de todas modos
in elk geval - en todo caso
in elk geval - de todas formas
in elkaar passen - encajar
in form - en forma
in geval van nood - en caso de urgencia
in het algemeen mostly - generalmente
in orde maken - arreglar
in orde/ok - vale
in overeenstemming zijn met - encajar con
in plaats van - en vez de
in plaats van - en lugar de/en vezde de
in plaats van - en lugar de/en vez de
in première laten gaan - estrenar
in principe - en principio
in tegenstelling tot - a diferencia de, contrariamente a
in termijnen - a plazos
in this way - así
in/op/aan - en
inademen - aspirar
inbegrepen - incluido
inbreker, de - escalador, el
incasseren - cobrar
inchecken - facturar
incluir - comprender
inclusión - incorporación
inderdaad - efectivamente
inderdaad - en efecto
index - índice, el
indien - si fuera
indienen - presentar
industrie, de - industria, la
informatie - informacion
ingang, een - entrada, una
ingang, de - entrada, una
ingenieur - ingeniero
ingetogen - muy modesta
inktvisringetjes - calamares
inkvisringetjes - calamares
innemen - ocupar
innen - cobrar
inpakken - envolver
inpassen - encajar
inschrijven - adscribir a
insgelijks, evenzo likewise, same to you - igualmente
integración - incorporación
integratie - incorporación
integreren - integrar
interessant - interesante
interesseert mij niet in allerminst, het - no me importa en lo más mínimo
intiem omgaan met - codearse con
introduceren - introducir
introductie - introducción, la
investeren - invertir
invloed uitoefenen op - influir en
invloed uitoefenen op - influir para
invullen - rellenar
inwoner, de - habitante, el
inwoner, de - vecino, el
irriteren - irritar
irriteren - molestar
is - en
is 2 uur, het - son las dos
is aan donderen, het - esta tronado
is aan regenen, het - esta lloviendo
is bereid om - está dispueta a...
is bitter - es amargo
is boordevol, het - está que explota
is de soep inbegrepen - esta la sopa incluido
is dus niet waar, het - entonces no es cierto
is duur - es caro
is een beetje over 2uur, het - son las doz y pico
is één uur, het - es la una
is een uur dertig, het - es la una y media
is één uur o5, het - es la una y cinco
is er iets mis? - pasa algo?
is goedkoop - es barato
is heerlijk - es rico
is helder weer, het - cielo esta despejado, el
is het ver dit restaurant dat je kent - está legos ese restaurante que coneces
is het ver naar dit restaurant - esta lejos ese restaurante
is hij slank - es delgado
is koud, het - hace frio
is kwart na één, het - es la una y cuarto
is lekker weer, het - es bueno el clima
is luidruchtig, het - es ruidoso
is maar dat ik er niets van versta, het - es que no etiendo nada
is maar dat ik geen tijd heb, het - es que no tengo tiempo
is maar dat je niet weet, het - es que no lo sabes
is mij gelijk, het - me da igual
is mijn beurt, het - me toca a me
is mooi weer, het - hace buen tiempo
is niet alles goud dat blinkt/uitdrukking, het - !no es oro todo que reluce!
is niet waar, het - no es la verdad
is precies 2 uur, het - son las dos en punto
is rotweer/hondeweer, het - hace un tiempo de perros
is slecht - is malo
is slecht weer, het - hace mal tiempo
is tamelijk nogal duur - es bastante caro
is there something wrong? - pasa algo?
is tien voor 2, het - son las doz menos diez
is tijd, het - es la hora
is uniek - es unico
is vijf graden onder nul, het - hace cinco grados bajo cero
is waar, het - es verdad
is warm, het - hace calor
is warm - es caliente
italiaan m - italiano
italiaan v - italiana
italie - italia